Java ile Mükemmel Sayılar

Kendisi hariç bütün pozitif bölenlerinin toplamı kendisine eşit olan sayılara mükemmel sayı denir. Mükemmel sayılara örnek olarak 6, 28, 496, 8128 ... sayıları verebiliriz.

1 + 2 + 3 = 6

1 + 2 + 4 + 7 + 14 = 28

Java ile mükemmel sayı bulmak yazdığım kodları inceleyebilirsiniz:

 

import java.util.ArrayList;
import java.util.Iterator;

public class Main {

  public static void main(String[] args) {

    int number = 8128;
    int total = 0;
    ArrayList<Integer> arrayList = new ArrayList<>();

    for (int i = 1; i < number; i++) {

      if (number % i == 0) {
        total += i;
        arrayList.add(i);
      }

    }

    if (number == total) {

      Iterator it = arrayList.iterator();

      while (it.hasNext()) {

        System.out.print(it.next());

        if (it.hasNext()) {
          System.out.print(" + ");
        } else {
          System.out.println(" = " + number + " mükemmel sayıdır");
        }

      }

    } else {

      System.out.println(number + " mükemmel sayı değildir.");

    }

  }
}

 

İlgili Yazılar